Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayelerinde 19-20 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Yeşil Şehirler Zirvesi’nin ana teması “Şehirlerin İtibarı” olarak belirlenmiştir.

Zirvede, İş dünyası, akademisyenler ve kamu yöneticileri arasında daha yaşanabilir şehirler oluşturmaya yönelik politikaların geliştirilmesi, sistemlerin kurulması, çevreye duyarlı malzemelerin üretilmesi ve yeni iş alanları oluşturulması için gerekli olan bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması hedeflenmiştir.

Enerji verimliliği ve yeşil teknoloji fırsatlarının irdeleneceği Zirve’de Masdar City, Vancouver gibi örnek şehircilik uygulamaları başta olmak üzere Avrupa Yeşil Başkentleri ile birlikte dünyanın birçok yerinden çeşitli uygulamalar ele alınmıştır.

Şehrin unsurları olan binalar, ulaşım, enerji, atık, kamusal hizmetler, sağlık ve güvenlik gibi konulara da yer verilmiştir.

Ayrıca, Yenilenebilir Enerji, Yeşil Bina Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Enerji Verimliliği, Sürdürülebilir Şehircilik, İtibarlı Şehirler konularına yer verilmiştir.

Geleceğin yaşanabilir, yüksek standartlarda, sürdürülebilir ve itibarlı şehir modelleri üzerinde bir tartışma platform oluşturarak, Türkiye’deki şehircilik anlayışına farklı bir bakış açısı kazandırmak ve şehirlerimizin dünyada marka şehirler olmasını sağlamak zirvenin ana hedefler arasındadır.