Açılış konuşmaları ve davetli konuşmacıların ardından Zirvede 7 ana oturum düzenlenecektir.

I. Oturum: Yeşil Şehirler / Yeşil Belediyecilik
II. Oturum: Marka Şehirler ve Şehirlerin İtibarı
III. Oturum: Kentsel Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm
IV. Oturum: Yeşil Enerji / Yeşil Sorumluluk
V. Oturum: Yeşil Teknolojiler
VI. Oturum: Sürdürülebilir Şehircilik Finansman Modelleri