19 Eylül 2013, Perşembe
09.30 – 10.30 Kayıt
10.30 – 13.00 Açılış Konuşmaları

Nurettin ÖZDEBİR / Ankara Sanayi Odası Başkanı
Yaşar BAHÇECİ / Kırşehir Belediye Başkanı
Jean- Maurice RIPERT / Büyükelçi, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
Erdoğan BAYRAKTAR / Çevre ve Şehircilik Bakanı

13.00 – 14.00 Öğle Arası

14.00 – 15.30 I. Oturum: Yeşil Şehirler
Oturum Yöneticisi
Mehmet BAŞ
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürü

Janis Björn KANAVIN
Norveç Ankara Büyükelçisi

Katalin ZAIM
UNDP

Özgür GÜVEN
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Dnaışmanı

15.30 – 16.00 Kahve Arası

16.00 – 17.30 II. Oturum: Marka Şehirler ve Şehirlerin İtibarı
Oturum Yöneticisi
Orhan SAMAST
İtibar Yönetimi Enstitüsü Başkanı

Prof. Dr. Türker BAŞ
İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Duygu ERTEN
ÇEDBİK Başkanı
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği

Doç. Dr. Yunis KARACA
Dumlupınar Üniversitesi

18.00 – 18.45 Kokteyl

20 Eylül 2013, Cuma

09.30 – 11.00 III. Oturum: Kentsel Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm

Vedad GÜRGEN
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü

Prof. Dr. Murat BALAMİR
ODTÜ, Şehir Bölge Planlama
11.00 – 11.30 Kahve Arası

11.00 – 13.00 IV. Oturum: Yeşil Enerji

Oturum Yöneticisi
Prof. Dr. Turhan MENTEŞ
Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih YAZITAŞ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Mehmet Ali DOĞAN
Jeotermal Enerji Kaynakları Araştırma ve Değerlendirme Vakfı Başkanı

13.00 – 14.00 Öğle Arası
14.00 – 15.30 V. Oturum: Yeşil Yaşam Teknolojileri
Oturum Yöneticisi

Prof. Dr. Gülser Ünlü ÇELEBİ
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Özcan ERMİŞ
TÜRKKEP İcra Kurulu Üyesi

Abdullah Buğrahan KARAVELİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Uzmanı

Istvan SZUCS
Baş Mimari Danışman, NARVA GRUP, Macaristan
Senior Archtictural Adviser at NARVA Construction Company

15.30 – 16.00 Kahve Arası
16.00 – 17.30 VI. Oturum: Sürdürülebilir Şehircilik Finansman Modelleri
Oturum Yöneticisi

Emre BAŞARAN
Kalkınma Bakanlığı
Kentsel ve Mekansal Gelişme Daire Başkanı

Stephen KARAM
Dünya Bankası, Sürdürülebilir Kalkınma Sektör Lideri

Ömer Faruk İMAMOĞLU
İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı

Rifat Ünal SAYMAN
Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye

18.30 Kapanış, Genel Değerlendirme