Açılış konuşmaları ve davetli konuşmacıların ardından Zirvede 6 ana oturum düzenlenmiştir.

I. Oturum: Yeşil Şehirler
II. Oturum: Marka Şehirler ve Şehirlerin İtibarı
III. Oturum: Kentsel Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm
IV. Oturum: Yeşil Enerji
V. Oturum: Yeşil Yaşam Teknolojileri
VI. Oturum: Sürdürülebilir Şehircilik Finansman Modelleri